lørdag 4. januar 2020

Status for 2019

For 2019 ble det levert in 41 tepper fra TQL til barneavdelingen på St. Olavs hospital . De fleste av teppene er laget av TQLs egne medlemmer, men vi har også flere aktive bidragsytere fra distriktet.

Antall innleverte tepper har nesten blitt doblet fra året før, i 2018 ble det levert inn bare 22 tepper. Jeg er veldig fornøyd med resultatet for 2019!

Tusen takk til alle som bidrar til Teppeaksjonen, deres innsats hjelper barn i en vanskelig situasjon!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar