mandag 7. januar 2019

Status for 2018

For året 2018 ble det levert inn totalt 22 tepper fra TQL til barneavdelingen på St. Olavs hospital. De fleste av disse teppene er laget av TQLs medlemmer, men vi har også noen bidrag fra andre syglade damer i distriktet.

Tusen takk til alle som bidrar til Teppeaksjonen, deres innsats hjelper barn i en vanskelig situasjon!